Inwoner

U kunt als inwoner van Nederland een steentje bijdragen aan het klimaatbestendig inrichten van uw gebied. Het kennisportaal biedt een overzicht van de beschikbare kennis, hulpmiddelen en voorbeelden op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Bekijk de volgende beschikbare informatie, hulpmiddelen, voorbeelden en initiatieven:

  1. Klimaatverandering. Het klimaat verandert en dat merken we langzaam maar zeker.
  2. Klimaateffectatlas. Op de klimaateffectatlas vult u een gemeentenaam in en kunt u bladeren door de diverse kaarten over overstromingsgevaar, droogte, hittestress en wateroverlast. Vul uw gemeentenaam in en bekijk welke effecten mogelijk een rol (gaan) spelen in uw gebied.
  3. U kunt uw steentje bijdrage door uw eigen tuin duurzamer, veerkrachtiger en klimaatbestendig te maken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een regenton aan te schaffen of door uw tuin te ontharden. De hulpmiddelen Groenblauwe Netwerken en Huisje Boompje Beter geven concrete voorbeelden van maatregelen die u zelf kunt toepassen om uw tuin groener te maken. De website Rainproof geeft tips om je gebouw, dak en tuin regenbestendig te maken.
  4. Het Handboek voor de watervriendelijke tuin (pdf, 9.2 MB) en het Handboek voor de levende tuin geven informatie en tips voor het inrichten van een watervriendelijke en levende tuin.
  5. Het hulpmiddel Multifunctionele daken biedt ondersteuning en geeft inspiratie om met uw dak aan de slag te gaan. De website laat zien wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een multifunctioneel dak.
  6. Deze website bevat ook een voorbeeldenkaart.  Zo heeft een inwoner van Utrecht met een aantal buurtgenoten gezamenlijk een subsidie ontvangen voor het aanleggen van groene daken.
  7. Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun inwoners om te investeren in klimaatbestendige maatregelen. De partijen provincie Overijssel, gemeente UtrechtHoogheemraadschap van Delfland en het Waterschap Rivierenland zijn voorbeelden van organisaties die een subsidie aanbieden om inwoners te stimuleren zelf klimaatbestendige maatregelen te nemen. Om te weten of er subsidiemogelijkheden in uw gemeente of waterschap mogelijk zijn, kunt u met de partij contact opnemen.
  8. De Operatie steenbreek heeft als doel om inwoners te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De website geeft een overzicht van de betrokken gemeenten en biedt een kennisbank op het gebied van groene tuinen.

Via deze pagina worden goed bruikbare en veel gebruikte hulpmiddelen ontsloten. Er wordt continue gestreefd naar het up-to-date houden van deze pagina en het ontsluiten van de best beschikbare informatie. Als u suggesties heeft voor verbeteringen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

burger1