Disclaimer

Centrale ontsluiting van kennis en hulpmiddelen

Het kennisportaal is ontwikkeld om relevante openbaar beschikbare praktijkkennis over en uitvoeringshulpmiddelen voor ruimtelijke adaptatie centraal te ontsluiten. Het gaat hierbij om zowel publiek als privaat ontwikkelde kennis en hulpmiddelen. De deltabeslissing, de handreiking en dit kennisportaal verplichten u niet tot het gebruik van deze kennis of voor het gebruik van de instrumenten. Het kennisportaal is bedoeld als de toegangspoort tot deze kennis en hulpmiddelen.

De overheid heeft de laatste jaren de nodige kennis en hulpmiddelen ontwikkeld (laten ontwikkelen). Vele hiervan zijn op het kennisportaal ontsloten. Ook goed bruikbare / veel gebruikte kennis en hulpmiddelen die door private partijen zijn ontwikkeld worden via het kennisportaal ontsloten. Dit overzicht is incompleet, en niet bedoeld om partijen uit te sluiten of voor te trekken. Als er kennis of hulpmiddelen ontbreken, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier. Alle vragen zullen worden beoordeeld door de redactieraad van het kennisportaal, waarin vertegenwoordigers zitten van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Aansprakelijkheid

Het kennisveld ruimtelijke adaptatie is relatief nieuw en dus in ontwikkeling. Het kennisportaal zal regelmatig geactualiseerd worden om waar nodig de laatste stand van de ontwikkelingen in de website te integreren. Daarbij wordt op het kennisportaal  kennis en hulpmiddelen ontsloten, die ontwikkeld zijn door een diversiteit aan partijen. De redactieraad zorgt ervoor dat de aangeboden kennis en hulpmiddelen van acceptabele kwaliteit zijn, naar de laatste stand van de kennisontwikkeling.

Het rijk  en het programma Kennis voor Klimaat als opdrachtgevers en CAS als beheerder aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames of gevolgtrekkingen gebaseerd op teksten of het gebruik van hulpmiddelen die via het kennisportaal worden ontsloten.

Gebruik van de website ter invulling van de afspraak in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

Het is niet verplicht om dit kennisportaal en de hier beschikbaar gestelde Handreiking Ruimtelijke Adaptatie te gebruiken voor de invulling van de afspraak in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.