Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Doelstelling van de pilots ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’ is het stimuleren van private partijen (inwoners, bedrijven, etc.) tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein. Overheden, individueel of in samenwerking met andere partijen, ontwerpen daarvoor een regeling die bestaat uit tenminste een financieel instrument (heffingskorting, subsidie) in combinatie met een beleidsmatig instrument. Bijvoorbeeld het toepassen van een heffingskorting voor inwoners die klimaatadaptatiemaatregelen nemen in combinatie met een passend communicatietraject. Of het invoeren van groene leges voor burgers en bedrijven in combinatie met een verplichting tot afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool.

Vier pilots toegekend

In 2019 en 2020 is er ruimte voor acht pilots ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Vanuit het Ministerie van IenW kon een pilot een bijdrage ontvangen van maximaal € 20.000 (inclusief BTW), of 75% van de totale projectkosten. De indieningstermijn voor 2019 sloot op 1 april 2019. Vier pilots voldeden aan de eisen.  Dit zijn pilots ingediend door de gemeente Son en Breugel, de gemeente Dordrecht,  de gemeente Rotterdam samen met Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Rucphen. De indieningstermijn voor 2020 opent eind dit jaar.

In voorgaande jaren zijn al onderzoeken en studies gedaan naar mogelijke financiële prikkels, zoals het impactproject ‘Hemelwater belasten of belonen’, de inventarisatie 'Financiële prikkels voor klimaatadaptatie (pdf, 3.1 MB)' en de ‘Haalbaarheidsstudie pilots voor financiële prikkels (pdf, 2.8 MB)’.

Alliantie

Zoals bij iedere pilot staat het onderling leren en het uitwisselen van kennis centraal. Vandaar dat pilots verplicht zijn deel te nemen aan de 'Alliantie financiële prikkels voor klimaatadaptatie’. Ook andere gemeenten, waterschappen, provincies en bedrijven zoals waterwinbedrijven kunnen meedoen aan de Alliantie.

Op 6 juni 2019 vond een bijeenkomst plaats van de Alliantie. Het verslag (pdf, 253 kB) en de presentaties kan je op deze pagina downloaden.

Sluit je aan

Heb jij geen aanvraag gedaan, maar wil je wel leren van anderen  of  wil je financiële prikkels verder helpen ontwikkelen? Sluit je dan aan en draag bij aan de Alliantie.  Dit kan door via het contactformulier contact op te nemen met het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.